Стратегическо бизнес планиране

Разработване на дългосрочна концепция за целите на дейността и практическото им изпълнение

Какво включва

За кого е подходяща

Безплатна опознавателна среща